ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε.Hellenic Society for the Educational provision for the Creative/Gifted/Talented Children and Adolescents

GR
Home > International and Hellenic Institutions

International and Hellenic Institutions

Ministry of National Education and Religions
Paedagogical Institute Guidelines for students with exceptional mental skills and talents
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.pi-schools.gr/special_education/harismatika/

International Olympiads

The International Astronomy Olympiad
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.issp.ac.ru/iao
Organized annually since 1996.

The International Biology Olympiad
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ibo-info.org
Organized annually since 1990.

The International Chemistry Olympiad
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.icho.sk
Organized annually since 1968.

The International Olympiad in Informatics
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://olympiads.win.tue.nl/ioi/
Organized annually since 1996. In 2004 it was staged in Athens.

International Mathematics Olympiad
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://imo.math.ca
Organized annually since 1959 during July. In 2004 it was staged in Athens.

International Physics Olympiad
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.jyu.fi/tdk/kastdk/olympiads/
Organized annually since 1967.

Hellenic Scientific societies

Hellenic Astronomy Society 
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.astronomia.org.gr

Panhellenic Biology Society
79-81 Socratous str., 104 32, Athens
Tel.: 210-5224632
Fax: 210-6443089
e-mail: adm_sec@pev.gr
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.pev.gr

Hellenic Mathematics Society
34 Panepistimiou str, Athens 106 79,
Τel.: 210-3617784, 3616532
Fax: 210-3641025
e-mail: emepr@hms.gr
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.hms.gr

Hellenic Informatics Society
P.B.  18233, 11610, Athens
Tel.: 210-7213483
Fax: 210-7291015
e-mail: info@informatics.org.gr
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.informatics.org.gr

Hellenic Physics  Society
6 Griveon str, Athens 106 80
Tel.: 210-3610690
Fax: 210-3610690
e-mail: info@eef.gr
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.eef.gr

Hellenic Chemistry Society
 27 Kaningos str., 106 82  Athens
Tel.: 210-3821524, 3832151
Fax: 210-3833597
e-mail: info@eex.gr
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.eex.gr