Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας

EN
Κεντρική Σελίδα > Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διευθύντρια του εργαστηρίου από το 2021, και για δεύτερη συνεχή θητεία, είναι η καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Αικατερίνη Γκαρή. agari@psych.uoa.gr

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ):
Βασιλική Νικολοπούλου, Σχολική Ψυχολόγος (PhD). viknikolop@psych.uoa.gr

Μέλη του Εργαστηρίου:
Irina Mrvoljak Θεοδωροπούλου, Ψυχολόγος (PhD)
Λουκάς Καρκατζούνης, Σχολικός Ψυχολόγος (Υποψήφιος Διδάκτορας)
Αλέξιος Γεωργαλής, Εκπαιδευτικός (Υποψήφιος Διδάκτορας)

Το εργαστήριο στεγάζεται στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής.
Κυψέλη 544
Πανεπιστημιόπολη
15784 Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλέφωνο 2107277524,
e-mail: creativity@psych.uoa.gr, giftedness@psych.uoa.gr

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Eworx Α.Ε.