ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN
Κεντρική Σελίδα > Χαρακτηριστικά και Σκοπός της Εταιρείας

Χαρακτηριστικά και Σκοπός της Εταιρείας

Η Εταιρεία δημιουργήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2003, με την υπ' αριθμό 5633 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας διαδικασίας), περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο στις 27 Μαΐου 2004 και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων στις 31 Μαΐου 2004.

Τα χαρισματικά/ταλαντούχα άτομα αποτελούν μια κατηγορία του πληθυσμού με ιδιαίτερες ικανότητες και εκπαιδευτικές-κοινωνικές ανάγκες. Η χαρισματικότητα είναι μια διαφορετικότητα αναγκών και ικανοτήτων που σχετίζεται με την υψηλή δημιουργικότητα, την υψηλή νοημοσύνη και άλλες ιδιαίτερες ικανότητες, όπως την επιμονή στους στόχους κ.ά.

Αποτελεί μια δυνατότητα των νεαρών αναπτυσσομένων ατόμων, η οποία χρειάζεται τους κατάλληλους περιβαλλοντικούς παράγοντες για να μορφοποιηθεί σε εξέχουσα επίδοση και υψηλή αποτελεσματικότητα. Οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί σε βάθος ούτε έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα στη χώρα μας.

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν από την Εταιρεία – διεξαγωγή έρευνας, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εκπόνηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ψυχολογική υποστήριξη των χαρισματικών/ταλαντούχων ατόμων ­ θα συντελέσουν στην ποιοτική αναβάθμιση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος, στην ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας με στόχο τη φροντίδα και ενίσχυση των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και στην ψυχολογική υποστήριξη των ίδιων των χαρισματικών/ταλαντούχων παιδιών και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας, Σκοποί της Εταιρείας είναι οι εξής:

  • H ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τις ιδιαίτερες ανάγκες των Δημιουργικών, Χαρισματικών, Ταλαντούχων παιδιών και εφήβων, σε όλες τις φάσεις-στάδια της ανάπτυξής τους.
  • Η έγκαιρη αναγνώριση και αποδοχή των αναγκών των ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε., ώστε αυτές να αντιμετωπισθούν κατάλληλα, καθώς και η στήριξη τόσο από το οικογενειακό, όσο και από το εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον σε συμβουλευτικό πλαίσιο.
  • Η έρευνα σχετικά με τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες καθώς και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε.
  • Η παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε.