Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας

EN
Κεντρική Σελίδα > Ερευνητική Δραστηριότητα

Ερευνητική Δραστηριότητα

Άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά

Gari, Mylonas, Nikolopoulou, Mrvoljak (2021)
Psychological Test and Assessment Modeling

Freeman, J., Panagiotou, M., & Kynigos, K. (1993)
Paedia me idiateres Ikanotites: To ekpaedeftiko mas systima ta kalyptei;
[Children with special Abilities: Does the educational system meet their needs?]
Anoichto Shcoleio, 44, 20-26.

Gari, A. (2002, Dec.)
ECHA correspondent's report: Greece.
ECHA News, 16 (2), 20-21.

Gari, A. (2004, June)
ECHA correspondent's report: A date to remember.
ECHA News, 18 (1), 20.

Gari, A. (2007, May)
Gifted Education in Greece.
ECHA News, 21 (1), 7.

Gari, A. (2003)
Gr-Griechenland. In F. J. Monks, W. A. M. Peters, & R. Pfluger,  Schulische Begabtenforderung in Europa-Bestandsaufnahme und Ausblick [Gifted Education in Europe-Iinventory and Perspective]. Nijmegen: The German Ministry of Education & The Center for the Study of Giftedness, The University of Nijmegen.

Gari, A. (2003, Dec.)
The gifted as viewed by teachers, university students and parents.
ECHA News, 17 (2), 6-7.

Gari, A., Kalantzi–Azizi, A., & Mylonas, K. (2000)
Adaptation and motivation of Greek gifted pupils: exploring some influences of primary schooling.
High Ability Studies, 11, (1), 55-68.

Gari, A, Kotsifakou, P., & Nikolopoulou, V. (2008)
The Greek teachers’ attitudes towards the gifted students with the learining disabilities.
Proceedings of the 11th International Conference of the European Council for High Ability, Prague, The Center of Giftedness, The Chech Republic (cd rom).

Gari, A.& Mylonas, K. (2004)
Educational values within the Greek secondary education community and educational provision for the gifted.
Proceedings (CD) of the 9th Conference of the European Council for High Ability (ECHA), Pamplona, Spain, September 10-13.

Γκαρή, Α. & Τσιγκρή Χ. (2009)
Χαρισματικοί μαθητές και μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική κοινότητα: διαφορετικές ανάγκες και δυσκολίες.
Ψυχολογία 16(4), 439-454.

Gari, A., Mylonas, K., & Portesova, S. (in press)
An analysis of Attitudes towards the Gifted Students with Learning Difficulties using two Samples of Greek and Czech Primary School Teachers. Gifted Education International.
doi:10.1177/0261429413511887 (on line publication November 25, 2013)

Δαβάζογλου, Α & Θεοδωρίδου, Σ. (2011)
Χαρισματικότητα και μαθησιακές δυσκολίες. Μια παράδοξη ασυμφωνία.
Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής 4, 105-130. Αθήνα: Γρηγόρης

Polyzopoulou, Κ., Kokaridas, D. , Patsiaouras, A., & Gari, A. (in press)
Teachers’ perceptions toward education of gifted children in greek educational settings.
Art # 33, pp. 211 – 221, DOI:10.7752/jpes.2014.02033; (on line publication June 25, 2014).

Κόκκινος, Κ. Μ., Μαυροφρύδου, Ζ., & Δαβάζογλου, Α. (2004)
Πώς νοηματοδοτείται η έννοια της χαρισματικότητας από υποψήφιες εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης.
Κίνητρο, Περιοδική Έκδοση Εργαστηρίου Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 6, 117-134.

Κυνηγός, Κ. (1993)
Χαρισματικά παιδιά: Θύματα του εκπαιδευτικού Συστήματος.
Ανοικτό Σχολείο, 44, 35-37.

Σούλης, Σ. (1999)
Ευφυή παιδιά με σωματική αναπηρία ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες στο σχολείο.
Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 12, 205-218.

Theodoridou, S. & Davazoglou, A. (2006)
Teachers evaluation of gifted childrens' characteristics.
Gifted and Talented International, 21, 72-77.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Gari, Mrvoljak, Nikolopoulou 2023
Conteborary challenges in education

Shore, B.M., & Tsiamis, A. (1986)
Identification by provision: Limited field test of a radical alternative for identifying gifted students. In K. A. Heller and J.F. Feldhusen (Eds.), Identifying and nurturing the gifted: An international perspective (pp.93-102).
N.Y.: Hans Huber Publishers.

Γκαρή, Α. (2012)
Ψυχοκοινωνικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά χαρισματικών παιδιών: Στερεοτυπικές αντιλήψεις και πραγματικότητες. Στο Χ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Εκδ.), Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο.
Αθήνα: εκδ. Πεδίο.

Γκαρή, Α. & Μυλωνάς, Κ. (2012)
Χαρακτηριστικά που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί σε χαρισματικούς μαθητές όταν καλούνται να τους επισημάνουν. Στο Μ . Ζαφειροπούλου (Εκδ.), Δυνατότητες και δυσκολίες παιδιού και εφήβου. Γνωσιακές-Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις.
Αθήνα: εκδ. Πεδίο.

Βιβλία

Δαβάζογλου-Σιμοπούλου, Α. (1999)
Τα χαρισματικά παιδιά στην εκπαίδευση.
Αλεξανδρούπολη: Αυτοέκδοση.

Dorenstouter - Παπουτσάκη, Π. (1994)
Το προικισμένο παιδί. Μία επιστημονική προσέγγιση σ' ένα θέμα άγνωστο.
Αθήνα: εκδ. Ποντίκι.

Papoutsaki, P. (2006)
"Enfant Surdoué Adulte Créateur ?"
Éditions L'Harmattan. ISBN 2-296-00606-X.

Papoutsaki, P. (2007)
"Enfance de la pensée créatrice chez l'enfant surdoué". In : Actes du colloque international  'Des Jeux à la Créativité'.
Éditions du JIPTO, ISBN 2-35175-020-9.

Papoutsaki, P. (2007)
"Un modèle d'intervention psychopédagogique et éducative pour les surdoués". In EUROTALENT et FIDJIP. Activités et projets pour les enfants surdoués.
Éditions du JIPTO, ISBN 2-35175-021-7.

Papoutsaki, P. (À paraître)
L’enfance de la pensée créatrice chez le surdoué et son avenir dans la réalité scolaire.

Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (2003)
Δημιουργική σκέψη και εκπαιδευτική πράξη.
Αθήνα: αυτοέκδοση.

Σούλης, Σ.-Γ. (2006)
Παιδιά και έφηβοι με υψηλή νοητική λειτουργικότητα και η εκπαίδευσή τους.
Αθήνα: εκδ. Τυπωθήτω, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ.

Τσιάμης, Ν. (2006)
Τα χαρισματικά παιδιά ζουν ανάμεσα μας: Ανακαλύπτοντας τα ίδια και τις ανάγκες τους.
Εκδόσεις Γρηγόρης.

Αδημοσίευτες έρευνες

Γιαννακού-Κίτσου, Μ. (1998)
Παιδιά σχολικής ηλικίας με υψηλό δείκτη νοημοσύνης (χαρισματικά παιδιά): Επισήμανσή τους και εκτίμηση της κοινωνικής τους συμπεριφοράς και προσαρμογής.
Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Θεσσαλονίκη.

Θεοδωρίδου, Σ. (2006)
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού μαθητή.
Ανέκδοτη Διδακτορική διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Αλεξανδούπολη. http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/14170

Νημά, Ε. (1999)
Δημιουργικότητα και σχολική επίδοση: Διερεύνηση των δύο μεταβλητών σε δείγμα μαθητών Γυμνασίου (διδακτορική διατριβή).
Φλώρινα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Papoutsaki, P. (2003)
Le rôle d'autonomisation dans le développement structurellement inégale d'enfants surdoués à différents âges
Non publiee Thèse de doctorat, Université François Rabelais, Tours, France.

Ρίζος, Σ. (2011)
Η περίπτωση των χαρισματικών παιδιών: Απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα αναγνώρισης και διαχείρισης της διαφορετικότητας των παιδιών αυτών (διδακτορική διατριβή).
Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ματσαγγούρας, Ηλίας (2008)
Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης.
Αθήνα: εκδόσεις Gutenberg.

Ανακοινώσεις-Ομιλίες σε πρακτικά συνεδρίων και Εκθέσεις Πεπραγμένων

Gari, A. & N. Gritzalis (2010, July)
Adolescents' high music abilities and general self-concept: the case of a Greek sample.
Proceedings of the 12th International Conference of the European Council for High Ability, July 7-9, Paris, France

Gari, A. (2008, September)
The Greek teachers’ attitudes towards the gifted students with the learining disabilities.
Proceedings of the 11th International Conference of the European Council for High Ability (ECHA), Prague, The Chech Republic (CD).

Gari, A. & Mylonas, K. (2004)
Educational values within the Greek secondary education community and educational provision for the gifted.
Proceedings of the 9th Conference of the European Council for High Ability (ECHA), [CD], Pamplona, Spain, September 10-13 (pp.151- 154).

Θεοδωρίδου, Σ. & Πανουσιάδου, Χ. (2013)
Πρόταση δημιουργικής παραγωγής από μαθητές ειδικής και γενικής εκπαίδευσης: Το eTwinning έργο μας». Πρακτικά Ημερίδας της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών με τίτλο: «Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στην ειδική αγωγή και διασύνδεση υπηρεσιών παιδείας και υγείας»
Επιστημονική υποστήριξη της Μονάδας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Ά Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 19/10/2013). http://www.specialeducation.gr/frontend/article.php?aid=695&cid=115

Theodoridou, S. (2010, March)
Newsletter of “The World Council for Gifted and Talented Children” (WCGT), 29(1).
Delegate Discourse: Greece

Θεοδωρίδου Σ. (2011)
Εκτιμήσεις εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του χαρισματικού μαθητή.
Πρακτικά του 2oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη, ΕΕΠΕ, Αθήνα 15-18/4/2010 (Τόμος ΄Δ, 235-242) Αθήνα:Γρηγόρης.

Θεοδωρίδου, Σ. (2011)
Χαρακτηριστικά μάθησης του χαρισματικού μαθητή: εκτιμήσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευση.
Πρακτικά του 2oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη, ΕΕΠΕ, Αθήνα 15-18/4/2010 (Τόμος ΄Δ, 277-284) Αθήνα:Γρηγόρης.

Θεοδωρίδου, Σ. (2007)
Εκτιμήσεις εκπαιδευτικών Α'/βάθμιας εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά δημιουργικότητας του χαρισματικού μαθητή.
Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα, Απρίλιος 26-29, 2007.

Hatzichristou, C. (1987)
Minority gifted students: Factors affecting their academic and personal development. In C. Swain, (Ed.)
Perspectives on Gifted Minority Students. California State Department f Education, Office of Bilingual/Bicultural Education, Special Program Unit, Sacramento, California.

Hatzichristou, C. & Swain, C. (1988)
Patterns of performance and social adjustment f black and white gifted students.
Paper presented at the American Research Association Conference, April 5-9, New Orleans, Louisiana.

Λιόντου, Γ., Σαρίδου, Χ. & Θεοδωρίδου, Σ. (2010)
Χαρισματικοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αντιμετωπίζοντας το παράδοξο. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς συνεδρίου προσχολικής αγωγής « Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση του 21ου αιώνα».
Π.Ε.Ε και Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 22-24/10/2010. (Τόμος Ά, 384-397) http://www.pedagogy.gr/images/praktika2010-a.pdf

Κουραντζή,Ε & Θεοδωρίδου, Σ. (2012)
Η πολυτέλεια της υπεροχής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: μελέτη περίπτωσης μαθητή σχολικής ηλικίας.
Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Επιστημών Εκπαίδευσης, Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Π.Τ.Δ.Ε & Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2-5 Ιουνίου 2011.

Manolitsis, G. (2003)
Predicting high level reading ability from kindergarten: The role of metalinguistic skills. In F. J. Mönks and H. Wagner (Eds.), Development of human potential: Investment into our future.
Proceedings οf the 8th Conference of the European Council for High Ability, Rhodes, Greece (pp. 34-37). Bad Honnef, Germany: K.H Block. gmanolitsis@edc.uoc.gr

Μυλωνάς, Κ. & Γκαρή, Α. (2010)
Εντοπισμός χαρισματικών μαθητών με ψυχομετρικά και στατιστικά κριτήρια: Μέθοδος, χρησιμότητα και προεκτάσεις.
Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Τόμ. Α’, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009. Αθήνα: Εκδ. Σμυρνιωτάκης.

Paraskevopoulos, I. (2003)
Education for creativity and giftedness in Greece. In F. J. Mönks and H. Wagner (Eds.), Development of human potential: Investment into our future.
Proceedings of the 8th Conference of the European Council for High Ability Rhodes, Greece, (pp. 101- 111). Bad Honnef, Germany: K.H. Bock.

Stamovlasis, D. & Tsaparlis, G. (2003)
Some psychometric variables contributing to high ability and performance science problem solving. In F. J. Mönks and H. Wagner (Eds.), Development of human potential: Investment into our future.
Proceedings of the 8th Conference of the European Council for High Ability. Rhodes, Greece, (pp. 50-53). Bad Honnef, Germany: K.H Bock. stadi@cc.uoi.gr, gtseper@cc.uoi.gr.

Theodoridou, S. (2009)
Elementary school teachers’ judgments of gifted students’ leadership characteristics.
Proceedings of the 2nd International Conference "Excellence in Education 2009: Leading Minds- Creating the Future (pp. 163-170) Ulm, Germany, 24/8 -27/8/2009

Theodoridou, S. (2010)
Elementary school teachers’ judgments of gifted students’ motivation characteristics.
Proceedings of the 3rd International Conference "Excellence in Education 2010:Research strategic planning- development” (pp. 571-578) Athens, Greece, 8/6 -11/6/2010

Theodoridou, S., Kokkinos, C. M. & Davazoglou, A. (2003)
Identifying the superior learner: Comparability of student-teachers' perceptions of the behavioural characteristics of normal and superior pupils. In F. J. Mönks and H. Wagner (Eds.), Development of human potential: Investment into our future.
Proceedings of the 8th Conference of the European Council for High Ability, Rhodes, Greece, (pp. 129-132). Bad Honnef, Germany: K.H Bock. stheo@alex.duth.gr.

Σαρίδου, Χ.  & Θεοδωρίδου, Σ. (2012)
Απόψεις μετεκπαιδευόμενων δασκάλων ειδικής αγωγής αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Επιστημών Εκπαίδευσης, Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Π.Τ.Δ.Ε & Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2-5 Ιουνίου 2011.

Tsiamis, A. (2003).
An attempt to incorporate enrichment activities into mainstream education. In F. J. Mönks and H. Wagner (Eds.), Development of human potential: Investing in to our future.
Proceedings οf the 8th Conference of the European Council for High Ability Rhodes, Greece (pp.151- 154). Bad Honnef, Germany: K. H. Bock.

 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη Eworx Α.Ε.