Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας

EN

Επιστημονική εκδήλωση: Ταλαντούχα παιδιά και έφηβοι, διαστάσεις του ταλέντου και προϋποθέσεις ανάπτυξης του

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Eworx Α.Ε.