Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας

EN

«Εντοπισμός χαρισματικών μαθητών με ψυχομετρικά και στατιστικά κριτήρια: Μέθοδος, χρησιμότητα και προεκτάσεις»

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009, ο κος Κώστας Μυλωνάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Εντοπισμός χαρισματικών μαθητών με ψυχομετρικά και στατιστικά κριτήρια: Μέθοδος, χρησιμότητα και προεκτάσεις». Η εισήγηση απετέλεσε μέρος Συμποσίου με θέμα: «Παιδιά Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης στο Σχολείο: Ψυχολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση» που διοργάνωσε ο Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστήμιο Αθηνών Ηλίας Ματσαγγούρας, με Συζητήτρια την Καθηγήτρια Σταυρ. Πολυχρονοπούλου.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Eworx Α.Ε.