ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε.Hellenic Society for the Educational provision for the Creative/Gifted/Talented Children and Adolescents

GR
Home > International and Hellenic Associations-Societies

International and Hellenic Associations-Societies

International Associations

"American Association for Gifted Children" at Duke University
Box 90270 Durham, North Carolina 27708-0270
e-mail: megayle@aol.com
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο http://www.aagc.org

"European Council for High Ability" (ECHA)
Bildung und Begabung e.V., Postfach 20 02 01, Bonn 53 132, Germany
Tel.: +49 228 95915-20
Fax: +49 228 95915-19
e-mail: info@bildung-und-begabung.de
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο http://www.echa.ws

"National Association for Gifted Children" (NAGC)
1707 L Street, N.W. - Suite 550 Washington, DC 20036
Tel.: (202) 785-4268
Fax: (202) 785-4248
e-mail: nagc@nagc.org
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο http://www.nagc.org

"World Council for Gifted and Talented Children" (WCGTC)
18401 Hiawatha street, Northlidge, California 91326, USA
Tel.: +818 368 7501
Fax: +818-368 2163
e-mail: worldgt@earthlink.net
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο http://www.WorldGifted.org

Greek Associations

"Association of Parents and Guardians of Gifted and Talented Children"
Fax: 26510 95827
e-mail: vandrout@cc.uoi.gr
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο http://www.giftedchildren.gr

Cyprus Associations

"The Association for Gifted Children Cyprus"
e-mail: info@giftedchildrencyprus.org
Website: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο http://www.giftedchildrencyprus.org

>